HÀNG MUA HỘ TỪ TRUNG QUỐC

Toàn bộ đơn hàng sẽ được vận chuyển và giao đến tận tay quý khách:

 • Quý khách sẽ nhận được món hàng trong thời gian từ 13 đến 20 ngày làm việc, kể từ khi thanh toán đơn hàng. Khu vực Hà Nội và miền Bắc (không tính huyện xã) sẽ được giao hàng sớm hơn với khu vực thành phố Hồ Chí Minh và cùng miền (không tính huyện xã) do vấn đề khoảng cách.
 • Quý khách sẽ được giao hàng tại địa chỉ đã ghi trong đơn hàng. Trong trường hợp có thay đổi, quý khách vui lòng thông báo cho nhân viên giao hàng (sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất).
 • Quý khách được giao hàng miễn phí và không phải chịu thêm chi phí vận chuyển nào khác.

 

HÀNG MUA HỘ TỪ TRUNG QUỐC

Quý khách có quyền từ chối nhận hàng và được nhận lại số tiền đã thanh toán cho GoodSmart trong các trường hợp sau:

 1. Hàng lỗi, hỏng, không đúng mô tả: Quý khách được nhận lại 100% số tiền đã thanh toán cho GoodSmart.vn theo chính sách bồi thường hàng lỗi, hỏng, sai mô tả.
 2. Ngay sau khi thanh toán đơn hàng, nếu GoodSmart.vn chưa thực hiện mua hàng, quý khách có thể hủy đơn hàng và nhận lại 80% số tiền đã thanh toán.
 3. Sau khi GoodSmart.vn đã thực hiện mua hàng và hàng chưa về đến tay quý khách, quý khách có thể từ chối đơn hàng và nhận lại 40% số tiền đã thanh toán.
 4. Sau khi đã nhận hàng không quá 7 ngày, quý khách có thể trả lại hàng và nhận lại 20% số tiền đã thanh toán. Quý khách chịu chi phí chuyển hàng về văn phòng GoodSmart.vn.

 

HÀNG MUA HỘ TỪ MỸ

Toàn bộ đơn hàng sẽ được vận chuyển và giao đến tận tay quý khách:

 • Quý khách sẽ nhận được món hàng trong thời gian từ 15 đến 30 ngày làm việc, kể từ khi thanh toán đơn hàng.
 • Quý khách sẽ được giao hàng tại địa chỉ đã ghi trong đơn hàng. Trong trường hợp có thay đổi, quý khách vui lòng thông báo cho nhân viên giao hàng (sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất).
 • Quý khách được giao hàng miễn phí và không phải chịu thêm chi phí vận chuyển nào khác.

 

HÀNG MUA HỘ TỪ MỸ

Hãng vận chuyển chỉ hỗ trợ giao hàng trong giờ hành chính, khách hàng lưu ý thông tin này.

Bưu tá sẽ liên hệ khách hàng ít nhất 2 lần để giao hàng, nếu khách hàng không nghe máy hoặc không nhận hàng; hàng sẽ được hoàn về kho của GoodSmart; khách hàng sẽ chịu phí phát sinh khi gửi lại hàng.

GoodSmart cho phép và khuyến khích khách hàng đồng kiểm hàng cùng bưu tá trước khi ký nhận; mọi vấn đề khiếu nại phát sinh sau khi đã nhận hàng và ký nhận, GoodSmart không có trách nhiệm tiếp nhận xử lý.

Trường hợp khách hàng không trực tiếp nhận hàng; vui lòng hướng dẫn người thân đồng kiểm hàng cùng bưu tá trước khi ký nhận hàng.

 

Quý khách có quyền từ chối nhận hàng và được nhận lại số tiền đã thanh toán cho GoodSmart trong các trường hợp sau:

 1. Hàng lỗi, hỏng, không đúng mô tả: Quý khách được nhận lại 100% số tiền đã thanh toán cho GoodSmart.vn theo chính sách bồi thường hàng lỗi, hỏng, sai mô tả.
 2. Ngay sau khi thanh toán đơn hàng, nếu GoodSmart.vn chưa thực hiện mua hàng, quý khách có thể hủy đơn hàng và nhận lại 80% số tiền đã thanh toán.
 3. Sau khi GoodSmart.vn đã thực hiện mua hàng và hàng chưa về đến tay quý khách, quý khách có thể từ chối đơn hàng và nhận lại 40% số tiền đã thanh toán.
 4. Sau khi đã nhận hàng không quá 7 ngày, quý khách có thể trả lại hàng và nhận lại 20% số tiền đã thanh toán. Quý khách chịu chi phí chuyển hàng về văn phòng GoodSmart.vn.

*Lưu ý:

– Thời gian nêu trên là khoảng thời gian diễn ra trong điều kiện thông thường. Trong tình huống các nguyên nhân khách quan dẫn tới tình trạng chậm như shop Trung Quốc giao hàng trễ, chậm thông quan hoặc dịch bệnh như đợt virus corona vừa xảy ra hoặc chậm trễ trong thời gian vận chuyển như lễ, mưa bão, lụt, kẹt biên,…,sẽ chậm hơn thông thường hoặc GoodSmart sẽ thông báo tới Khách hàng thông qua trang chủ, comment thông tin trên đơn hàng.