Blog

Sức Khỏe Thuộc Loại 3 Có Cần Đi Nghĩa Vụ Quân Sự Không?

Rất nhiều thắc mắc về “sức khỏe loại 3 có cần đi nghĩa vụ quân sự không” được gửi về hòm thư tư vấn của GoodSmartVn. Hôm nay hãy cùng GoodSmartVn tìm hiểu về Sức khỏe loại 3 nhé.

Theo quy định của bộ Y tế định nghĩa Sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 như sau. Xem chi tiết tại bài viết Sức khỏe loại 1 2 3 là gì để hiểu rõ hơn bạn nhé.

sức khỏe thuộc loại 3 có cần đi nghĩa vụ quân sự

KHÁM SỨC KHỎE THUỘC LOẠI 3 CÓ CẦN ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

Căn cứ vào Thông tư Số167/2010/TT-BQP Về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm: Thì tại Điều 4 của thông tư này có quy định rõ về  tiêu chuẩn tuyển quân, ngoài những quy định tại khoản 1 quy định tiêu chuẩn về tuổi đời, khoản 2 quy định về Tiêu chuẩn chính trị, đạo đức… tại khoản 3 của Điều này quy định rõ về tiêu chuẩn sức khỏe đạt để tuyển quân đó là:

a) Tuyển những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định của liên Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Các đơn vị quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư này thực hiện các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ, các tiêu chuẩn khác về sức khỏe thực hiện theo tiêu chuẩn chung.

Về phân loại sức khỏe thì tại Nghị định 36/2011/ TTLT/BQP/BYT có nêu:

  • a, Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1, có thể phục vụ ở hầu hết các quân, binh chủng.
  • b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2, có thể phục vụ trong phần lớn các quân, binh chủng.
  • c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3, có thể phục vụ ở một số quân, binh chủng.

Như vậy sức khỏe của bạn thuộc 3 loại trên bạn sẽ phải đi NVQS. Còn sức khỏe của bạn thuộc một trong những loại sau sẽ không được tuyển nghĩa vụ quân sự theo Nghị định 36 trên đó là:

  • d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4, có thể phục vụ hạn chế ở một số quân, binh chủng.
  • đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5, có thể làm một số công việc hành chính sự vụ khi có lệnh tổng động viên.
  • e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6, là loại sức khỏe được miễn làm nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra  Những công dân mắt tật khúc xạ về mắt (cận thị, viễn thị), nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS, không gọi nhập ngũ vào Quân đội.( điểm c khoản3 Điều 4 của Thông tư 167/2010/TT-BQP.). Tại Nghị định 38/2007/NĐ-CP cũng nêu một trong những công dân nam sẽ tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đó là “Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ).

nghĩa vụ quân sự

Nghị định 36 quy định về Hội đồng khám sức khỏe như sau : 3. Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: a) Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là hội đồng chuyên môn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định thành lập theo đề nghị của Phòng Y tế huyện; mỗi huyện có thể thành lập từ một đến hai hội đồng tùy theo địa bàn và số công dân cần khám.

Và tại Điều 8 của quy định này cũng nêu rõ về  Giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự:

  1. Hội đồng giám định y khoa tỉnh tổ chức thực hiện để giải quyết khi có các khiếu nại, tố cáo liên quan đến sức khỏe của công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự, do Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị.
  2. Việc giám định sức khỏe căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định tại Bảng số 1, Bảng số 2, Bảng số 3, Phụ lục I Thông tư này.
  3. Trong vòng 7 – 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giám định sức khỏe, Hội đồng giám định y khoa tỉnh phải có kết luận về sức khỏe công dân nhập ngũ và thông báo bằng văn bản cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.
  4. Quyết định của Hội đồng giám định y khoa tỉnh là kết luận cuối cùng về khiếu nại sức khỏe của công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự.

Căn cứ vào các quy định trên có thể thấy: Quyết định của Hội đồng giám định y khoa tỉnh là kết luận cuối cùng về khiếu nại sức khỏe của công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự. Đối chiếu với những gì bạn hỏi thì khi bạn đi khám sk NVQS lần một thì sức khỏe của bạn loại 4, đến lần thứ 2 bạn khám trên thành phố (cấp tỉnh) thì sức khỏe của bạn thuộc loại 3.

Căn cứ vào các quy định đã nêu trên thì quyết định của Hội đồng giám định y khoa nơi thành phố mà bạn khám là quyết định cuối cùng, sức khỏe của bạn thuộc loại 3 đã nêu ở trên thuộc trường hợp được tuyển đi NVQS. Bạn vẫn phải đi NVQS trừ trường hợp thuộc loại sức khỏe trên nhưng bạn mắc tật khúc xạ về mắt (cận thị, viễn thị), nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

TIÊU CHUẨN SỨC KHOẺ

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

TIÊU CHUẨN VĂN HÓA

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Tham vấn chuyên môn tại Massageishealthy Blog sức khỏe đời sống

Post Comment